Algemene Voorwaarden

Welkom bij Emojiguide!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Emojiguide-website, te vinden op emojiguide.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Emojiguide niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: ‘Klant’, ‘U’ en ‘Uw’ verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. ‘Het bedrijf’, ‘Onszelf’, ‘Wij’ en ‘Ons’ verwijst naar ons bedrijf. ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het verlenen van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Na het openen van Emojiguide, bent u ermee akkoord gegaan om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Emojiguide.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het gemakkelijker wordt voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners gebruiken ook cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Emojiguide en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Emojiguide. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft toegang tot het materiaal via Emojiguide voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag niet:

Deze overeenkomst begint op de datum van publicatie.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Emojiguide filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen zijn geen weerspiegeling van opvattingen en meningen van Emojiguide, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen uitsluitend de standpunten en meningen van de persoon die hun mening of meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Emojiguide niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen en/of verschijnen van de opmerkingen hierover website.

Emojiguide behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of als schending van deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U verleent Emojiguide hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Affiliate Disclaimer

Deze site maakt gebruik van affiliate links en verdient commissie voor bepaalde links. Dit heeft geen invloed op uw aankopen of de prijs die u mogelijk betaalt.

Hyperlinken naar onze Content

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de koppeling geen ongunstig beeld toont naar onszelf of naar onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Emojiguide compenseert; en (d) de link in de context van algemene informatie over bronnen is.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven zijn vermeld en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar Emojiguide. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt linken naar onze website:

Het gebruik van het logo van Emojiguide of andere illustraties is niet toegestaan ​​voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Copyright

Alle bestanden en informatie op deze website of blog zijn auteursrechtelijk beschermd door Emojiguide en mogen op geen enkele manier gekopieerd, gewijzigd of aangepast worden zonder onze schriftelijke toestemming. Onze website of blog kan onze servicemerken of handelsmerken bevatten, evenals die van onze gelieerde ondernemingen of andere bedrijven, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo’s. Uw gebruik van onze website, blog of services houdt geen recht of licentie voor u in om onze servicemerken of handelsmerken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Emojiguide. Onze inhoud, zoals te vinden op onze website, blog en services, is beschermd onder Amerikaanse en buitenlandse auteursrechten. Het kopiëren, verspreiden, gebruiken of publiceren door u van dergelijke inhoud is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze website en diensten verleent u geen eigendomsrechten op onze inhoud.

Inhoudelijke Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website voorkomen. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

Voorbehouden van Rechten

We behouden ons het recht om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze linkvoorwaarden te volgen.

Verwijderen van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u contact met ons opnemen en ons op elk moment informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid niet; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan ​​door de toegepaste wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

De beperkingen en verbodsbepalingen in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle verplichtingen regelen die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad en wegens schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.